Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 18 mei 2020

Proost Bruiloften vind het belangrijk om de privacy van de bezoekers van www.proostbruiloften.nl te waarborgen en te respecteren. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring hoe we deze informatie gebruiken als u gebruik maakt van de website en diensten. Proost Bruiloften draagt verantwoording dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Met deze privacyverklaring voldoet Proost Bruiloften aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

1. Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.proostbruiloften.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

2. Verantwoordelijke

Proost Bruiloften is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze wordt beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.proostbruiloften.nl
Leeghwaterstraat 49
3364 AE, Sliedrecht
0626244876
info@proostbruiloften.nl

3. Verwerking van persoonsgegevens

Bij Proost Bruiloften worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit doordat u eventueel gebruik maakt van de diensten en het verstrekken van gegevens aan Proost Bruiloften. Ook d.m.v. een contactformulier. Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Volledige namen;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens van de bruiloft, (o.a. : trouwdatum, gastennamen, dieetwensen, budget);
 • Persoonlijke informatie die je aan Proost Bruiloften verstrekt door middel van het contactformulier.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken:

 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Etnische afkomst;
 • Seksuele voorkeur;

Deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken we voor de volgende doelen:

 • Contact met je op te nemen via mail of mobiel om de diensten van Proost Bruiloften te kunnen verlenen;
 • Je te kunnen informeren over de diensten van Proost Bruiloften en/of wijzigingen hiervan;
 • Om de diensten en service te kunnen verlenen zoals overeengekomen;
 • Het verwerken van financiële afhandelingen;
 • Voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte en administratie.

Reacties

Wanneer je als bezoeker van Proost Bruiloften reacties achterlaat op de site, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens die getoond worden in het reactieformulier;
 • Het IP-adres van u als bezoeker;
 • De browser user agent om te helpen spam te detecteren;
 • Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Alle genoemde persoonsgegevens worden door Proost Bruiloften niet langer gebruikt en bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit geld ook voor de contactformulieren.

Wanneer er een reactie wordt achtergelaten dan wordt deze reactie en de metadata van de reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan Proost Bruiloften vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van te modereren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die worden gedeeld met Proost Bruiloften worden uitsluitend verstrekt aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van ons gemaakte overeenkomst. Dit betreft bijvoorbeeld leveranciers waarmee contact is voor de diensten waar u gebruik van zult maken. Met deze bedrijven sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen we ervoor dat zij diezelfde privacy respecteren en waarborgen. Hiervoor zal Proost Bruiloften verantwoordelijk blijven. Het delen van persoonsgegevens doen we ook om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. De gegevens die u deelt met Proost Bruiloften verkoopt Proost Bruiloften niet door aan derden. Ook hier willen we uw privacy waarborgen en respecteren.

6. Cookies

Op de website van Proost Bruiloften wordt gebruik gemaakt van cookies, zodat de website goed functioneert, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. De cookies worden ook gebruikt om het gedrag van bezoekers in het algemeen te analyseren en uiteindelijk de service en diensten te optimaliseren.  Cookies zijn een jaar lang geldig. Er kan voor gekozen worden om cookies uit te schakelen. Wanneer dit gewenst is, kan dit door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Hierover kun je meer informatie vinden op de website van de aanbieder van de browser waar je gebruik van maakt.

7. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op Proost Bruiloften kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedragen zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen onder andere data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

8. Analytics

De website van Proost Bruiloften verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

9. Jouw rechten

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is het recht om eventuele toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proost Bruiloften van toepassing. Hierbij heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als u dit wilt, kun je bij Proost Bruiloften het verzoek indienen om de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in een computerbestand  naar u en/of een ander, door u genoemde, leverancier of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen van bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersonsgegevens en/ of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze kan worden ingediend via info@proostbruiloften.nl

We willen graag zeker zijn dat het verzoek door uwzelf is gedaan. Daarom vragen we om een kopie van een paspoort mee te sturen met het verzoek. Het is daarbij belangrijk dat u de privacygevoelige gegevens zwart maakt. Hierbij gaat het om de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het burgerservicenummer zwart maakt. Door middel van deze procedure kan Proost Bruiloften de privacy waarborgen en respecteren.

Wanneer je een reactie plaatst, kan er een verzoek worden ingediend om een exportbestand van je persoonlijke gegevens. Dit is inclusief alle gegevens die je gevraagd hebt toe te sturen of te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren. Dit in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Een reactie op uw verzoek zal binnen drie weken worden behandelt, zodat de gegevens gezocht kunnen worden.

Mocht u een klacht willen indienen is deze mogelijkheid er bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen via onderstaande link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging data

Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen we bij Proost Bruiloften uiterst serieus. We treffen passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste uiting en ongeoorloofde wijzigingen. Heeft u het idee dat persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn, of heeft u aanwijzingen van misbruik? Dan kunt u contact opnemen via info@proostbruiloften.nl

Proost Bruiloften neemt maatregelen om schade te voorkomen wanneer er door onvoorziene omstandigheden iets gebeurd. Het gaat hier om persoonsgegevens die verloren, onbereikbaar, gewijzigd (niet door persoon zelf, maar een onbekende) of voor onbevoegde toegankelijk zijn. Vervolgens beoordelen we of dit datalek een hoog  risico vormt voor betrokkene. Wanneer dit het geval is, informeren we de betrokkene. Daarnaast registreren we een datalek voor opvraging van  de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarmee hopen we de grootste schade te voorkomen.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de boven genoemde privacyverklaring? Het is mogelijk deze te melden via info@proostbruiloften.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Dit is de website van de autoriteit persoonsgegevens. Meer weten over de algemene voorwaarden? Ga dan naar deze paginga